Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου

Σας ενημερώνουμε  ότι στις 27/1/2018 ημέρα Σάββατο και ώρα 19:00, θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του πυροφυλακείου του Βύρωνα, η Ετήσια Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Είναι απαραίτητη η προσέλευση όλων των μελών, καθώς απαιτείται απαρτία για τη λήψη αποφάσεων.

Αν δεν υπάρξει απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί ακριβώς μία εβδομάδα αργότερα, δηλαδή το Σάββατο 3/2/2018 και ώρα 19:00

Be Sociable, Share!