Συνεδρίαση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2014, προεδρεύοντος του Δημάρχου Γρηγόρη Κατωπόδη, η πρώτη συνεδρίαση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, το οποίο συγκροτήθηκε με τη με αριθμό 285/2014 Απόφαση Δ.Σ., με στόχο το συντονισμό δράσεων αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών.
Κατά τη σύσκεψη, τα μέλη του Οργάνου συζήτησαν και υπέβαλαν προτάσεις προκειμένου ο Δήμος να εκπονήσει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης πολιτικής προστασίας, με σκοπό την οργάνωση των Υπηρεσιών του για την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση φυσικών καταστροφικών φαινομένων.
Μετά από πρόταση του Δημάρχου, αποφασίστηκε για τον καλύτερο συντονισμό των δράσεων Πολιτικής Προστασίας, το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο να συνεδριάζει σε μηνιαία βάση.
—————————————————————————————————————————————————
                                      285/2014 Απόφαση Δ.Σ.
 

 

Be Sociable, Share!