Εκπαίδευση και Μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ.

Κύριοι και κυρίες συνάδελφοι.

 Σας ενημερώνουμε ότι ορίστηκαν από το Πυροσβεστικό Σώμα οι ημερομηνίες διεξαγωγής των εκπαιδεύσεων των εθελοντών Π.Π. για το έτος 2014  ,στα πλαίσια της 4249/2014 περί αναδιοργάνωσης της ΕΛ.ΑΣ., του Π.Σ. και της Γ.Γ.Π.Π.. Οι εκπαιδεύσεις είναι υποχρεωτικές για όλα τα μέλη (προβλέπει την υποχρεωτική πιστοποίηση )και διακρίνονται σε θεωρητικές και πρακτικές, ώστε τα μέλη να έχουν  δικαίωμα συμμετοχής σε δράσεις δασοπροστασίας (κατηγορίας Α), αλλά και δασοπυρόσβεσης στο πεδίο (κατηγορίας Β,  Ο.Α.Ε.).

Το πρόγραμμα εκπαίδευσης θα ολοκληρωθεί σε τρία Σαββατοκύριακα 12-13 Απριλίου ,26-27 Απριλίου και τέλος 3-4 Μαΐου.

Η θεωρητική εκπαίδευση θα πραγματοποιείτε στην αίθουσα δημοτικών συμβουλίων του Δήμου Βύρωνα, (Δημαρχείο Βύρωνα, Καραολή & Δημητρίου 36-44) ημέρα  Σάββατο και ώρες από 14:00 έως 22:00. (Στα θεωρητικά μαθήματα τα μέλη μας  θα προσέρχονται με πολιτική περιβολή).

Η πρακτική εκπαίδευση  θα   πραγματοποιείτε στον χώρο του Πυροφυλακίου του Κέντρου Προστασίας Δασών & Φυσικού Περιβάλλοντος Βύρωνα (λεωφόρος Κατεχάκη έναντι στρατοπέδων Σακέτα Κουταλά ) ημέρα  Κυριακή και ώρες  11:00π.μ. έως και 19:00. (Στην  πρακτική εκπαίδευση  τα μέλη μας  θα προσέρχονται με όλα τα μέσα ατομικής  προστασίας).

Ευελπιστούμε γιά την ενεργό συμμετοχή σας στην πρώτη πιστοποιημένη  εκπαίδευση και μετεκπαίδευση, στο πλαίσιο της Σχολής Επιμόρφωσης και Μετεκπαίδευσης της Πυροσβεστικής Ακαδημίας του Π.Σ. και φυσικά στην μελλοντική ενίσχυση των δραστηριοτήτων στους τομείς που μας ενδιαφέρουν ιδιαίτερα.

Θερμή παράκληση για τη συμπλήρωση των στοιχείων για την εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής νέων εθελοντών στην Ομάδα μας (http://www.forestservice.gr/%CE%B8%CE%AD%CE%BB%CF%89-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CE%BF%CE%B7%CE%B8%CE%AE%CF%83%CF%89/ ) .

Εκπαίδευση εκπαίδευση εκπαίδευση !!!

 Το υλικό της εκπαίδευσης εδώ!

Be Sociable, Share!