Εκλογή μελών Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, Σωματείου Πυροφυλακείου Βύρωνα

Σας ενημερώνουμε  ότι στις 23/02/2014, ημέρα Κυριακή και ώρα 10.00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο Πυροφυλάκειο του Βύρωνα, Γενική Συνέλευση του Σωματείου με μόνο θέμα ημερήσιας διάταξης, την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του  Πειθαρχικού Συμβουλίου .

Προς διευκόλυνση των μελών, θα παρέχεται δυνατότητα ψηφοφορίας μέχρι και τις 18.00, οπότε και θα κηρυχθεί το τέλος της ψηφοφορίας.

Παρακαλούνται  τα υποψήφια μέλη, όπως καταθέσουν εγγράφως αιτήσεις υποψηφιότητάς τους, το αργότερο έως και τις 13/02/2014, ημέρα Πέμπτη και ώρα 22:00 μμ.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να κατατεθούν εγγράφως και ενυπόγραφα στο Πυροφυλάκειο, κατά τις ώρες λειτουργίας του ( μετά από συνεννόηση με την προσωρινή διοικούσα).

Τα μέλη της Προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής

Be Sociable, Share!