Απολογισμός της αντιπυρικής περιόδου 2012

Την 31 Οκωβρίου 2012, ως γνωστόν, έληξε η κατά νομοθετικό τρόπο προσδιορισμένη αντιπυρική περίοδος τρέχοντος έτους.

Παρόλο που και μετά τη λήξη της αντιπυρικής περιόδου οι πυρκαγιές δεν σταματούν να εκδηλώνονται στη χώρα.

Έτσι λοιπόν, από την 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου 2012, εκδηλώθηκαν στη χώρα συνολικά (9.471) αγροτοδασικές πυρκαγιές, μόνον για τις (83) μεγαλύτερες εξ αυτών, σύμφωνα με το Ευρωπαικό Σύστημα Πληροφοριών Δασικών Πυρκαγιών (E.F.F.I.S.), κάηκε συνολική αγροτοδασική έκταση (527.391) στρεμμάτων.

Για το ίδιο ως άνω χρονικό διάστημα, το έτος 2011, εκδηλώθηκαν (9.810), ήτοι περισσότερες (339) πυρκαγιές από το 2012, ενώ κάηκε αγροτοδασική έκταση (326.387.8) στρεμμάτων, ήτοι λιγότερα (201.003,2) στρέμματα, σε σχέση με το 2012.

Συμπερασματικά λοιπόν και με αφορμή τη λήξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου καταλήγουμε στα εξής στοιχεία: Για το έτος 2012 και μόνον για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα υπήρξε, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του έτους 2011, μείωση 3,5% των αγροτοδασικών πυρκαγιών, ενώ αντίθετα υπήρξε αύξηση 61,6% των καμένων εκτάσεων.

Πηγή: Ανδριανός Γκουρμπάτσης, Αντιστράτηγος Π.Σ,ε.α, νομικού.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος

Be Sociable, Share!