ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «LIFE-AMIBIO» ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

amibio

Τακτική συνάντηση ΣΠΑ Υ και εταίρων

Στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2010, στο Πανεπιστήμιο Πατ ρών, πραγματοποιήθηκε  διήμερη τακτική συνάντηση του προγράμματος LIFE 08/ΝAT/GR/539 – AMIBIO (Αυτόματη Παρακολούθηση & Καταγραφή της Βιοποικιλότητας με χρήση ακουστικών μέσων) που προβλέπει την έρ ευνα για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας στον Υμηττό.

Στη διημερίδα συμμετείχαν οι εταίροι του προγρ άμματος και συγκεκριμένα: η συντονίστρια ομάδα του Εργαστηρίου Ενσύρματης Επικοινωνίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών, το ΤΕΙ Κρήτης, η ομάδα του Πανεπιστημιακού  Ινστιτούτου ZFMK της Βόννης και οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου Προστασίας & Α νάπτυξης Υμηττού (ΣΠΑΥ).

Οι συμμετέχοντες έκαναν γενική ανασκόπηση της μέχρι σήμερα κατάστασης, αναφερόμενοι στο πιλοτικό ερευνητικό έργο, στα διοικητικά θέματα του Προγ ράμματος καθώς και στον προγραμματισμό της επόμενης περιόδου.

Η ομάδα εργασίας των εταίρων του προγράμματος  LIFE-AMIBIO κατά τη συνάντηση στην Πάτρα

Η ομάδα εργασίας των εταίρων του προγράμματος LIFE-AMIBIO κατά τη συνάντηση στην Πάτρα

Για το Γραφείο Τύπου  του ΣΠΑΥ

Φλοράν  Σελάϋ (6974367821)

Τηλ: 210.7650413

Φαξ: 210-7650414

E-mail: press@spay.gr

patra_un1koenigspay

Be Sociable, Share!