Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρη – 1 όχημα, 2 μέλη πλήρωμα.

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Βάρη – 1 όχημα, 2 μέλη πλήρωμα.

Be Sociable, Share!