Π.Ε.Ε.Π.Σ.: Συνάντηση της ΠΕΕΠΣ με Εθελοντικές Ομάδες της Αττικής

Π.Ε.Ε.Π.Σ28/11/2009Συνάντηση του Δ.Σ. της ΠΕΕΠΣ με εθελοντικές ομάδες δασοπυρόσβεσης –δασοπροστασίας που δραστηριοποιούνται στο Νομό Αττικής πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 28 Νοεμβρίου.
Στην συνάντηση που ήταν μια πρωτοβουλία του πρόεδρου της Ένωσης Μάκη Τσιουγκρή παρευρέθηκαν ο κ. Σαλαγιάννης από την Ομάδα Άμεσης Επέμβασης Δήμου Βύρωνα, ο κ. Λαδόπουλος από την Εθελοντική Υπηρεσία Δασοπροστασία και Πυρόσβεσης Δήμου Ηλιούπολης, ο κ. Παντελίδης από την Εθελοντική Ομάδα Δασοπυρόσβεσης Διάσωσης Εκάλης, κ. Κούνης από το Σωματείο «Εθελοντικών Δυνάμεων Δασοπυρόσβεσης και Διάσωσης», με έδρα τη Ροδόπολη Αττικής, ο κ. Τρίγκατζης από τον ΕΔΑΣΑ και ο κ. Τζηρίτης από το WWF Ελλάς.

Σκοπός της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα εθελοντισμού με ιδιαίτερη βαρύτητα στον τομέα δασοπυρόσβεσης, η κατάθεση προτάσεων για την βέλτιστη και ορθότερη λειτουργία των εθελοντικών ομάδων που είναι εγγεγραμμένες στο μητρώο της στο μητρώο της Πολιτικής Προστασίας και η προοπτική ίδρυσης εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων.

Κοινή διαπίστωση ήταν ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα δυνατό ξεκαθάρισμα στις εθελοντές ομάδες και να ακολουθήσει ένα ισχυρό πλαίσιο νόμου το οποίο θα μπορεί να εντάσσει τις ομάδες επιχειρησιακά στον αντιπυρικό σχεδιασμό, να δεσμεύει τις εθελοντικές ομάδες απέναντι στο Πυροσβεστικό Σώμα και αντίστροφα καθώς και να ορίζει τις αρμοδιότητές τους ανά κατηγορία δράσης βάσει αυστηρών και αξιοκρατικών κριτηρίων.

Επίσης, συζητήθηκε και η προοπτική ίδρυσης εθελοντικών πυροσβεστικών κλιμακίων του Π.Σ. με εποχική κάλυψη τα οποία κύριο στόχο θα έχουν την εξυπηρέτηση των αναγκών δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης κατά τις αντιπυρικές περιόδους.

Ο Πρόεδρος της ΠΕΕΠΣ λαμβάνοντας τον λόγο ενημέρωσε για τον στόχο της ΠΕΕΠΣ να ιδρύσει σε συνεργασία με το Αρχηγείο ΠΣ αλλά και με το WWF Ελλάς (με το οποίο θεσπίστηκε πρόσφατη συνεργασία για τον παραπάνω σκοπό), εθελοντικές πυροσβεστικές υπηρεσίες. Η παραπάνω κίνηση σε κάθε μια δεν ακυρώνει την δράση των εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας – δασοπυρόσβεσης με σοβαρή και αξιόλογη δράση στο χώρο της πολίτικης προστασίας.

Τέλος, από πλευράς των εκπροσώπων των Εθελοντικών ομάδων υπήρξε κοινή αναγνώριση του γεγονότος ότι κακώς γίνεται χρήση του όρου «Εθελοντής Πυροσβέστης» από εθελοντικές ομάδες κάτι που θα πρέπει να χαρακτηρίζει μόνο τους εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η συνάντηση διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα θετικό κλίμα στο οποίο τέθηκαν σημαντικοί προβληματισμοί αλλά και προτάσεις με στόχο την αναβάθμιση του θεσμού του εθελοντισμού ευρύτερα και ειδικότερα στην δασοπροστασία – δασοπυρόσβεση. Νέα συνάντηση έχει οριστεί τις πρώτες εβδομάδες του καινούργιου έτους.

Be Sociable, Share!