2008

26/01/2008 ΩΡΑ: 17:00-19:00 ΣΑΒΒΑΤΟ

1. Χαιρετισμός εισαγωγή και ανάλυση σεμιναρίων

1.1 Χαιρετισμός από υπεύθυνοι ομάδων Βύρωνα – Ηλιούπολη

1.2 Ανάλυση Σεμιναρίων – Ερωτήσεις

09/02/2008 ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

2. . Είδη συμβάντων & αντιμετώπιση τους

2.1 Δασική Πυρκαγιά

2.2 Αστική Πυρκαγιά

2.3 Τροχαίο Ατύχημα

2.4 Παροχές Βοηθείας

2.5 Εγκλωβισμός

2.6 Άντληση Υδάτων

23/02/2008      ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

3 Οδική συμπεριφορά Κανόνες ασφαλείας

3.1 Ασφάλεια Οχήματος-έλεγχος υλικών οχήματος

3.2 Μετάβαση στο συμβάν

3.3 Επιστροφή στο κλιμάκιο

3.4 Διαδικασία Ελέγχου

3.5 Απώλεια Υλικών

3.6 Συντήρηση Οχήματος

15/03/2008      ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

4. Πρώτες Βοήθειες (Σαμαρείτες ΕΕΣ)

4.1 Τραύμα

4.2 Κατάγματα

4.3 Εγκαύματα

4.4 Λιποθυμίες

4.5 Έμφραγμα

4.6 Εγκεφαλικό

4.7 Πνιγμός

4.8 Ηλίαση

22/03/2008       ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

5. Αναπνευστικές Συσκευές

5.1 Επεξήγηση εξαρτημάτων αναπνευστικής συσκευής
5.2 Χρήση αναπνευστικής συσκευής
5.3 Είδη αναπνευστικών συσκευών

5.4 Ατομικές προσωπίδες
5.5 Φίλτρα ατομικών προσωπίδων

29/03/2008        ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

6 Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες

6.1 Είδη συχνοτήτων

6.2 Ασυρματικές Συσκευές

6.3 Χειρισμός

6.4 Διαβιβάσεις

6.5 Συντήρηση

6.6 Ασφάλεια

05/04/2008       ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

7. Δασικές & Αστικές Πυρκαγιές

Πυροσβεστικό Σώμα 1ος Αθηνών

19/04/2007        ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

8. Πυροσβεστικά Μέσα και υλικά

8.1 Εργαλεία Δασοπυρόσβεσης

8.2 Εργαλεία Πυρόσβεσης

8.3 Πυροσβεστήρες

8.4 Αυλοί & Σωλήνες

8.5 Εναέρια Μέσα

8.6 Επίγεια Μέσα

8.7 Αντλίες Πυροσβεστικές

8.8 Αφρός και αναμικτήρες

8.9 Μηχανήματα κοπής ξύλου

8.10 Μηχανήματα κοπής μετάλλων

8.11 Ψαλίδες και λοστοί

8.12 Υδραυλικά διασωστικά εργαλεία

10/05/2008       ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

9. Πρακτική Εξάσκηση Εργαλείων

9.1 Επίδειξη και κόψιμο οχήματος

9.2 Χρήση των εργαλείων κοπής ξύλου και μετάλλων

9.3 Χρήση λοστού και hooligan tool

17/05/2008        ΩΡΑ: 17:00-20:00   ΣΑΒΒΑΤΟ

10. Απολογισμός Σεμιναρίου – Προγραμματισμός Ομάδας

Be Sociable, Share!