2007

  1. Χαιρετισμός εισαγωγή και ανάλυση σεμιναρίων 2007

1.1 Χαιρετισμός από Πρόεδρο & Αντιπρόεδρο

1.2 Εισαγωγή από Επικεφαλής ΟΑΕ

1.3 Ανάλυση Σεμιναρίων από Εκπαιδευτή ΟΑΕ

  1. Πρώτες Βοήθειες (Φανή Κατσαβούνη Σαμαρείτες ΕΕΣ)

2.1 Τραύμα

2.2 Κατάγματα

2.3 Εγκαύματα

2.4 Λιποθυμίες

2.5 Έμφραγμα

2.6 Εγκεφαλικό

2.7 Πνιγμός

2.8 Ηλίαση

  1. Είδη συμβάντων & αντιμετώπιση τους (Ρέτσιος Σ. Ιωάννης)

3.1 Δασική Πυρκαγιά

3.2 Αστική Πυρκαγιά

3.3 Τροχαίο Ατύχημα

3.4 Παροχές Βοηθείας

3.5 Εγκλωβισμός

3.6 Άντληση Υδάτων

3.7 Διάφορα

  1. Οδική συμπεριφορά Κανόνες ασφαλείας (Θωμόπουλος Δημήτρης)

4.1 Ασφάλεια Οχήματος

4.2 Μετάβαση στο συμβάν

4.3 Επιστροφή στο κλιμάκιο

4.4 Διαδικασία Ελέγχου

4.5 Απώλεια Υλικών

4.6 Συντήρηση Οχήματος

  1. Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες (Σαλαγιάννης Σταύρος)

5.1 Είδη συχνοτήτων

5.2 Ασυρματικές Συσκευές- TETRA

5.3 Χειρισμός

5.4 Διαβιβάσεις

5.5 Συντήρηση

5.6 Ασφάλεια

  1. Πυροσβεστικά Μέσα και υλικά (Ρέτσιος Σ. Ιωάννης)

6.1 Εργαλεία Δασοπυρόσβεσης

6.2 Εργαλεία Πυρόσβεσης

6.3 Πυροσβεστήρες

6.4 Αυλοί & Σωλήνες

6.5 Εναέρια Μέσα

6.6 Επίγεια Μέσα

6.7 Αντλίες Πυροσβεστικές

6.8 Αφρός και αναμικτήρες

6.9 Μηχανήματα κοπής ξύλου

6.10 Μηχανήματα κοπής μετάλλων

6.11 Ψαλίδες και λοστοί

6.12 Υδραυλικά διασωστικά εργαλεία

  1. Δασικές & Αστικές Πυρκαγιές

Πυροσβεστικό Σώμα 1ος & 7ος Π.Σ. Αθηνών

  1. Αναπνευστικές Συσκευές (Πετράς Γιώργος)

8.1 Επεξήγηση εξαρτημάτων αναπνευστικής συσκευής
8.2 Χρήση αναπνευστικής συσκευής
8.3 Είδη αναπνευστικών συσκευών
8.4 Ατομικές προσωπίδες
8.5 Φίλτρα ατομικών προσωπίδων

  1. Πρακτική Εξάσκηση Εργαλείων (Ρέτσιος Ι.)

9.1 Επίδειξη και κόψιμο οχήματος

9.2 Χρήση των εργαλείων κοπής ξύλου και μετάλλων

9.3 Χρήση λοστού και hooligan tool

  1. Απολογισμός Σεμιναρίου – Προγραμματισμός Ομάδας

Δημόπουλος Γιώργος

Be Sociable, Share!