2005

Σεμινάριο 1ο

Ημερομηνία 12/2/2005

Σάββατο και ώρες 15:00 – 19:00

Εισηγητές : Τσιουγκρής Μάκης, Ρέτσιος Ιωάννης, Σαλαγιάννης Σ.

Θέμα : Γενική συζήτηση

Γενική συζήτηση της ομάδας αναφορικά με απορίες. Διευκρινήσεις με τον τρόπο εργασίας της ομάδας και της αντιμετώπισης περιστατικών.

Γενική συζήτηση περί ασύρματων διαβιβάσεων , τροχαίων ατυχημάτων, δασικών και αστικών πυρκαγιών, καθώς θεομηνιών αλλά και υποστήριξης και διατήρησης της ζωής σε πρώτες βοήθειες.

Στο τέλος του σεμιναρίου θα παραδοθεί η ύλη που πρέπει να διαβάσουν οι συμμετέχοντες με σκοπό την εξέταση τους στα επόμενα σεμινάρια.

Σεμινάριο 2ο

Ημερομηνία 19/3/2005

Σάββατο και ώρες 15:00 – 19:00

Εισηγητές : Ρέτσιος Ιωάννης.

Θέμα : Βασική υποστήριξη τραυματία & διατήρηση ζωής

Στο σεμινάριο αυτό θα αναπτυχθούν θεωρητικά και πρακτικά θέματα αναφορικά με το B.L.S (Basic Life Support) και θα εξεταστούν οι συμμετέχοντες σε πρακτικά αλλά και θεωρητικά θέματα. Τα μέλη με την καλύτερη βαθμολογία σε πρακτικά και θεωρητικά θα προταθούν από τον εισηγητή για preparamedics με σκοπό να προετοιμαστούν για παραϊατρικοί.

Θα αναπτυχθούν το πρωτόκολλο A,B,C,D,E η κλίμακα της Γλασκόβης ή ΞΥΛΕΔ, οι νέες τεχνικές αναζωογόνησης και τεχνητών αναπνοών και τα κυριότερα σημεία του ανθρωπίνου σώματος καθώς αντιμετώπιση τραύματος, εγκαύματος και η ψυχολογική υποστήριξη ασθενών ή πολυτραυματιών.

Σεμινάριο 3ο

Ημερομηνία 9/4/2005

Σάββατο και ώρες 15:00 – 19:00

Εισηγητές : Τσιουγκρής Μάκης, Ρέτσιος Ιωάννης.

Θέμα : Τροχαία ατυχήματα

Σεμινάριο για τα τροχαία ατυχήματα, τρόποι και μέθοδοι απεγκλωβισμών, ασφάλεια σκηνής, μεταφορά τραυματία, αξιωματικός ασφάλειας, χρήση διασωστικών εργαλείων κλπ…

Θα γίνει παρουσίαση φωτογραφιών καθώς και video. Θα χρειαστεί και ένα αυτοκίνητο από τον Δήμο για την πρακτική εκπαίδευση της ομάδος.

Σεμινάριο 4ο

Ημερομηνία 16/4/2005

Σάββατο και ώρες 15:00 – 19:00

Εισηγητές : Τσιουγκρής Μάκης, Σαλαγιάννης Σταύρος

Θέμα : Δασικές & Αστικές Πυρκαγιές

Σεμινάριο για τις αστικές και δασικές πυρκαγιές. Τρόποι μέθοδοι αντιμετώπισης τους καθώς και προβολή σχεδίων και ανάπτυξη στο πίνακα των τρόπων αντιμετώπιση τους με ζωντανά παραδείγματα. Πρακτική εκπαίδευση στον πυροσβεστικό εξοπλισμό (εργαλεία, αναπνευστικές συσκευές, πυροσβεστικές αντλίες, ονοματολόγια κλπ..)

Προσοχή

Η παρουσία όλων των μελών της Ομάδας άμεσης επέμβασης είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για τα μάχιμα μέλη και τα δόκιμα μέλη. Θα κρατηθούν απουσίες και στο τέλος θα υπάρξει γενική εξέταση όλων των μελών προς αξιολόγηση. Τα στελέχη (επικεφαλής, υπό-επικεφαλής και ομαδάρχες) έχουν το δικαίωμα να προτείνουν μάχιμα μέλη προς προαγωγή.

 

Κατά την προσέλευση των μελών στο 1ο σεμινάριο υποχρεούνται όλα τα μέλη δόκιμα και μάχιμα να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας

Αν την φέρουν μαζί τους (ταυτότητα) μπορεί να γίνει ο έλεγχος γνησιότητας παρουσία ενός μέλους του Διοικητικού σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής για το φωτοαντίγραφο.

Φωτοαντίγραφο Πυροσβεστικής ταυτότητας (Για Εθελοντές Πυροσβέστες)

Αν την φέρουν μαζί τους (ταυτότητα) μπορεί να γίνει ο έλεγχος γνησιότητας παρουσία ενός μέλους του Διοικητικού σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής για το φωτοαντίγραφο.

Φωτογραφίες δύο (2) Έγχρωμες τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου

Θα χρειαστούν για την σύνταξη προσωπικού φακέλου των μελών.

Φωτοαντίγραφο πτυχίων ή πιστοποιητικών

Για όλες τις γνώσεις ή πτυχία σχετικά με το αντικείμενο της ομάδας θα πρέπει να κατατεθούν σε φωτοαντίγραφα.

Πχ. Πτυχία παραϊατρικών, χειριστών μηχανημάτων έργου, χειρίστων πυροσβεστικών μηχανημάτων, πτυχία ραδιοερασιτέχνη, κλπ..

 

Φωτοαντίγραφο διπλώματος οδήγησης επαγγελματικού (αν υπάρχει)

Αν το φέρουν μαζί τους ( γνήσιο δίπλωμα ) μπορεί να γίνει ο έλεγχος γνησιότητας παρουσία ενός μέλους του Διοικητικού σε αντίθετη περίπτωση χρειάζεται το γνήσιο της υπογραφής για το φωτοαντίγραφο.

Υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικίας

Μια υπεύθυνη δήλωση για το μόνιμο της κατοικία των μελών υπογεγραμμένη από τους ιδίους προς το Κέντρο Προστασίας Δασών και Φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου Βύρωνα.

 

Παρακαλούμε για την κοινοποίηση του εγγράφου προς όλα τα μέλη.

Με εκτίμηση

Be Sociable, Share!